• Duurzaam onderwijs

  Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam onderwijs
  13 februari 2019 /  Uncategorized

  Eerste stap.
  Een aantal toonaangevende organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkeling en onderwijs (h)erkennen bovenstaande uiteenzetting en zitten sinds 2010 met elkaar aan tafel om de mogelijkheden voor samenwerking en het creëren van breder nationaal draagvlak te verkennen. Deze organisaties zijn: Duurzaam Hoger Onderwijs, Morgen, Duurzame PABO, Duurzaam MBO, Duurzame Vacaturebank en MVO Scripties.

  De conclusie van de verkenningen is: Er is volgens ons (initiatiefnemende partijen) een noodzaak om te komen tot een doorlopende leerlijn duurzame ontwikkeling via een interdisciplinaire aanpak, waarbinnen de hele onderwijskolom, de overheid, maatschappelijke organisaties en natuurlijk het bedrijfsleven is vertegenwoordigd.

  Achtergrond.
  Vanuit het internationaal gegroeide bewustzijn dat het hoogste tijd is voor duurzame ontwikkeling, is sinds eind jaren ‘90 is ook in onderwijsland het bewustzijn verankerd dat het de hoogste tijd is voor duurzame ontwikkeling. Uitingen daarvan zijn het Copernicus-handvest (universiteiten), Handvest Duurzaamheid HBO, de oprichting van het duurzame studentennetwerk LHUMP (de voorloper van Morgen), oprichting DHO, LVDO, Duurzame PABO en Duurzaam MBO. Veel sterke inhoudelijke initiatieven, maar allen kampten en kampen met het probleem van subsidie-afhankelijkheid.

  Het (duurzame) bestaansrecht van deze initiatieven en organisaties kan alleen gerealiseerd worden door het creëren van breed draagvlak – binnen de samenleving en binnen de specifieke doelgroepen – en door inhoudelijke en organisatorische samenwerking. Het vaststellen van een doorlopende leerlijn (leren over en voor) duurzame ontwikkeling lijkt daarbij een logische en wenselijke ontwikkeling. Het succesvol realiseren hiervan kan alleen wanneer de vraag (vanuit de maatschappij, vanuit de studenten en leerlingen) en het aanbod (vanuit de opleidingen, getriggered door de initiatiefnemende partijen) goed op elkaar afgestemd wordt.

  Tweede stap.
  Het opzetten van een formele samenwerking in de vorm van een soort overkoepelende organisatie en daarmee het starten van een nationale draagvlak campagne. Stichting Duurzaam Onderwijs Coalitie is inmiddels geboren op 11 november 2011 (Dag van de Duurzaamheid) is de eerste campagne “een groene generatie vraagt om duurzame educatie” van start gegaan.

  De volgende stappen van DOC

  –     40.000+ handtekeningen verzamelen naar aanleiding van de campagne

  “Een groene generatie vraagt om duurzame educatie”;

  –     starten met fondsenwerving via de Kring van 1000 en daarmee 500.000,- euro ophalen;

  –     opzetten multi stakeholder denktank waarin visie en beleidsadvies voor de integratie van duurzame ontwikkeling in de doolopende leerlijn wordt ontwikkeld

  –     de digitale infrastructuur van de online ‘duurzaam onderwijs’ media verbeteren

  –     gelden beschikbaar stellen voor kansrijke grassroot-initiatieven op het gebied van duurzaam onderwijs.

  –     starten met een lobby richting politiek met behulp van de verzamelde handtekeningen en resultaten denktank;

  Posted by admin @ 07:00

Comments are closed.